Dorn Methot Nedir

    En temelde beden dengesi üzerine çalışan ve dengeyi korumak için pratik eklem hareketlerini baz alan bir methottur. Eklem ve omurgada kaymaya bağlı problemi ortadan kaldırmak için  dengeleme, hizalama ve orijinal pozisyonuna getirme tekniğidir.