Enerji ve Omurga

    Enerji ve Omurga biz sadece fizik beden değiliz omurgamız üzerine inşa edilmiş enerji istasyonlarımız olan çakralarımız; enerjiyi dairesel bir hareket çizerek ince bir vibrilasyon ile omurlara iletir. Omurlardan vücuda dağılan enerji işlevini yerine getirip, toksik ve kirlenmiş hali ile ters işleyen dairesel dönüşlerle dışarıya atılır. Omurlar üzerine kurulmuş olan bu enerji istasyonları dengeli ve dik duran sağlam bir omurgada temiz ve çok miktarda enerjiyi çeker dağılımını ve geri boşaltımını rahat bir şekilde gerçekleştirir.

    Her şey enerjiyi takip eder. Kan dolaşım hızımız, dolaşım kalitemiz ve miktarı omurga üzerindeki enerji akışının hız kalite ve miktarı ile doğru orantılıdır. Enerji tıbbında geçen çakra sistemi, tasavvufta nefis mertebelerinin karşılığı modern tıpta endokrin sistemimize karşılık gelen salgı bezlerimizin aynısıdır. Kısacası hormon dengemizi sağlayan endokrin sistemimiz yani çakralarımız omurga üzerine oturtulmuştur.

    En çok problem olan ve fıtıklaşan omurlar çakralar ile direk temastaki kritik noktalardır ve tabi ki salgı bezlerini, endokrin sistemini anında etkilemektedir. Bizim duygu ve düşüncelerimizi, sevgiden nefrete, aşık olmaktan, ürememize, tükürük salgımızdan terlememize, metabolizma hızımıza kadar en sorumlu birim olan hormonlarımız ve salgı bezlerimiz ile omurgamız arasındaki bağlantının önemi dikkat çekmektedir. Kozmozdan enerji çekiminin merkezi ve dağılımında omurga en büyük köprüdür.