Kimlere uygulanmaz

    Cam kırık hastalığı olanlar

    CA olup  tedavisi halen süren hastalar

    Kaza ve travmanın hemen sonrasında

    Hamilelere

    Omurgasında platin olan kişilere uygulanmaz.