Kimlere uygulanmaz

    Cam kırık hastalığı olanlar,

    CA olup tedavisi halen süren hastalar,

    Kaza ve travmanın hemen sonrasında,

    Hamilelere,

    Omurgasında platin olan kişilere uygulanmaz.