Brause (Omurga) masaj

    Yalnızca omurga üzerine uygulanan yaklaşık yarım saat süren brause masaj sinir ve lenf sistemini harekete geçiren, lenf sisteminin boşaltımına katkı sağlayan oldukça etkili bir masaj tekniğidir.

    Sıkışmış gergin sert bir omurga için en hızlı müdahaleyi sağlar.

    Omurganın beslediği organlara taze ve temiz enerji göndererek yenilenmelerine ve daha iyi çalışmalarına destek olur.

    Brause masaj; kişiyi omurga üzerine birikmiş olan negatif enerjiden arındırır ve kişi anında hafiflik ve zindelik kazanır.