Enerji Tıbbı

  Enerji bedenimiz : aura,çakra, meridyen,kavşak noktalar,aynı zaman dada  bedenin içine gömülmüş şok emen trafo, ızgara sistemi ve farklı örgü yapılarından  mevcuttur.

  Auramız fiziksel bedenimizin  içine gömüldüğü, enerji katmanlarından oluşan tıpkı atmosfer gibi bizi saran, kozmoz ile ilişki kuran; kimi enerjileri dışarda bırakıp bariyer görevi yapan, kimi enerjileri anten gibi kendine çeken, bizi kuşatıp koruyan, bedeni besleyen,içinde yaşadığımız şeffaf kapsülümüz de diyebiliriz.

  Beden sadece biyolojik bir şekilde ağızdan beslenme yolu ile  kainattan beslenmeyiz. Enerji olarakta tıpkı bitkiler gibi fotosentez yaparız. Günlerce gün ışığından beslenip hiç bişey yemeden ayakta kalan insanlar litertürde var. Bizaura ve çakralar yolu ile temiz enerjiyi be denimize çekeriz ve kirli enerjiyi boşaltırız ve bunun farkına bile varmadan yaparız.

  Bedenimizden yayılan frekansımız doğrultusunda kişi ve olaylar çekeriz. Hangi kanaldan yayın yapıyorsak benzer enerji ile rezonansa gireriz. Auradaki kayıtlar ile kaderimize yön vermekte ve ilahi planı sürdürmekteyiz.  Bu açıdan aura alanının temiz ve sağlıklı olması düşündüğümüzden daha önemli bir yer tutmakta.

  Aura katmanları:

  eterik beden: bedene formunu veren  alan

  duyusal beden : duygularımızın kayıtlı alanı

  mental beden: düşüncelerimizin – zihnimizin kayıtlı alanı

  astral beden: kişi ve çevre ile iletişim sağlar, ruhsal beden ve alt enerji bedenleri ile etkileşim içinde olup dönüştürme sağlar

  ruhsal beden: en yüksekteki enerji bedeni siptülbeden olarakta adlandırılabilir, ilahi alanla iletişim sağlar ve kendi içinde tekrar katmanlara ayrılır.

   

  Çakralar

  Auramız üzerine çakralar adını verdiğimiz büyük istasyonlar ile hem enerjiyi içeri alan hemde kirli enerjiyi ters çark sistemi ile dışarı boşaltır. çakralar omurgaya  enerjiyi direk aktarır. Çakra sistemimizde bütün yaşanmışlıkların kayıtları bulunur ve bizler geliştikçe tecrübe ve bilgi noktasında onlardan faydalanırız. Ağır travma görmüşsek bu kayıtlar çakralar da dönüştürülmeyi sarıp sarmalanmayı bekliyor olucaklardır. Her çakranın gelişim ve olgunlaşma zamanı vardır. Yaş ile birlikte oluşumları  tamamlanır . Ki bu yaşlar bizler içinde önemli dönüm noktalarını belirler. Sadece üçüncü göz ve taç çakra için yaş kavramı yoktur .çünkü bu iki alan ilahi olan ile direk bağlantıda ve gelişimi fiziksel yapının ötesinde mana ile ilişkilidir.

  Çakraların kısace görevleri ve gelişim yaşları

  Kök: hayatta kalma, köklenme, varolma, topraklanma. 0-7 yaş

  Sakral çakra: üreme , yaratıcılık, öz duygular yaşam sevinci7-14 yaş

  Solar pleksus: ilişkiler, fiziksel alandaki sezgiler, başkası üzerinde etkinlik, duygular, güç ve iktidar isteği , korku ve kaygı.14-17 yaş

  Kalp çakrası: sevmek, koşulsuz iyilik, kabullenme.17-22 yaş

  Gırtlak çakrası: iletişim alma verme dengesi, kendini ifade 22-30

  Alın çakrası: ruhsal frekans , ruhsal alan sezileri, oluşturma

  Tepe çakra: ilahi bağ, ruhsallık, birlik.

  Çakralar dengeli çalışması omurga ve enerji beden dengesine bağlıdır .Bozulan çakra titreşimi kendini tamir için kendine en yakın çakradan enerji çekecektir. Buda çakra dengesizliğinde yanlış tanı koyulasına sebep olabilir. Yani  kalp çakrasındaki titreşim bozukluğu boğaz çakrasınıda bozabilir kişi aşırı konuşkan yada tam tersi ifade zorluğu yaşayabilir. Örneğin  koşullu sevme enerjisi ile çok enerji tüketen kalp çakrası, boğaz çakrasından enerji çekerek bizi ketum konuşmakta zorlanan bi duruma itebilir.

   MERİDYENLER

  Meridyenleri enerji bedeninin büyük arter damarları gibide düşünebiliriz. Akan nehirler gibi enerjiyi sisteme dağıtan ana yollardır. 12 tane birbirini takip eden ve birbiri ardına yang ve ying enerjilerle takip edilen